Kamil urodził się jako wcześniak i stąd jego problemy zdrowotne. Po narodzeniu u chłopca stwierdzono retinopatię wcześniaczą IV i wadę wzroku. Wraz z upływem czasu u chłopca potwierdzono upośledzenie umysłowe i pogłębiającą się wadę wzroku (po -20 doptrii na oba oczy).

Pomimo strań rodziców i specjalistów mowa Kamila jest zaburzona i niezrozumiała dla więkaszości osób. U chłopca zdiagnozowano skoliozę i znaczną wadę zgryzu. Ten wesoły i pogodny chłopiec uczęszcza do Specjalnej Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Rabce – Zdroju. W placówce uczy się i rozwija swoje umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.

Konieczność zakupu przedmiotów ortopedycznych, nowych okularów i dalsza diagnostyka znacznie obciążają domowy budżet rodziny.

Pamiętajmy razem możemy więcej – pomóżmy Kamilowi w jego leczeniu i rehabilitacji.