Krystian urodził się w 29 tygodniu ciąży z wieloma powikłaniami. Chłopiec cierpi na Dziecięce Porażenie Mózgowe cztero- kończynowe i obustronny niedosłuch, ma również uszkodzony słuch zmysłowo- ruchowy i nosi aparaty słuchowe. Przeszedł retinopatię wcześniaczą III stopnia. Krystian dzięki intensywnej rehabilitacji ruchowej porusza się już przy balkoniku, bądź przy pomocy drugiej osoby. Chłopiec jest wychowywany tylko przez mamę, dlatego wsparcie finansowe jest im bardzo potrzebne.

Razem możemy mu pomóc!