Przedstawiamy wam Leona.  Chłopiec urodził się w czerwcu 2017 roku w Galway, w Irlandii  z prenatalnie rozpoznanym wodonerczem. Po ukończeniu szóstego miesiąca życia diagnozowany był w kierunku podśuzówkowego roszczepu podniebienia, dystrofii mięśniowej oraz niedosłuchu.

Jednak po przebytych obserwacjach i badaniach lekarze nie wykryli powyższych zaburzeń. Również diagnoza autystyczna nie wykazała u Leona zaburzeń ze spektrum autyzmu. Obecnie Leon jest diagnozowany pod kątem afazji. Lekarze stwierdzili u niego także u niego całościowe zaburzenia rozwoju. Oznacza to, że  nasz nowy podopieczny wymaga kompleksowej diagnostyki neurologicznej, genetycznej oraz rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, integracji sensorycznej i psychologiczno- pedagogicznej. Każdy kolejny dzień jest dla jego  rodziców jedną wielką niewiadomą.

 

Wspólnie możemy pomóc Leonowi!