Liliana dołączyła do grona naszych fundacyjnych dzieci. Na co dzień dzielnie mierzy się z niepełnosprawnością sprzężoną. Codziennie towarzyszą jej liczne schorzenia takie jak m.in.  astma oskrzelowa, afazja, skóra atopowa i zaburzenia sprawności językowej. Aby Liliana mogła jak najlepiej funkcjonować, niezbędna jest kompleksowa rehabilitacja i regularne konsultacje u specjalistów. Koszty generowane przez leczenie i rehabilitację wykraczają po za możliwości finansowe rodziny, dlatego zgłosili się do naszej Fundacji z prośbą o wsparcie.

W tej nierównej walce o sprawność i samodzielność niezmiennie kibicuje naszej podopiecznej, jej młodsza siostra Milena.

Razem możemy pomóc tej małej wojowniczce!

Wspólnie Możemy Zrobić Więcej!