Natalia urodziła się w ciężkiej zamartwicy. Z powodu narastającej niewydolności oddechowej trafiła na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecka. Jej stan był bardzo ciężki, badania wykazały szereg komplikacji. U Natalki zdiagnozowano również mózgowe porażenie dziecięce, które objawia się niedowładem połowicznym prawej strony ciała.
Od październiku 2008 r. dziewczynka jest systematycznie rehabilitowana w ośrodkach rehabilitacyjnych, ze względu na wzmożone napięcie mięśniowe oraz asymetrię ułożeniową. Dziewczynka rehabilitowana jest systematycznie metodą NDT Bobath. Mimo, że rodzice Natalki pracują, trudno jest im znaleźć tyle środków finansowych, by zapewnić dziecku wystarczającą ilość godzin rehabilitacji.
Pomóżmy w leczeniu i rehabilitacji Natalii – razem możemy więcej!