Maja jest skrajnym wcześniakiem, urodziła się w 25 tygodniu ciąży. Tydzień po urodzeniu dziewczynka miała wylewy do mózgu. Dodatkowo przyplątał się rotawirus. W wyniku zakażenia dziewczynka bardzo długo pozostawała w szpitalu. Mając kilka tygodni Maja miała przetaczaną krew i operacje związana z wodogłowiem.
U Mai rozpoznano bardzo wiele schorzeń. Cierpi między innymi na zaburzenia napadowe, wodogłowie pozapalne, drenaż komorowo – otrzewnowy, leukomalacja okołokomorowa, dysplazję oskrzelowo – płucną i niedoczynność tarczycy.
Po konsultacji neurologicznej rozpoznano u Mai również padaczkę objawową lekooporną. Dziewczynka ma niedowagę, musi przyjmować Nutridrinki. Dzięki stosowaniu systematycznej różnorodnej rehabilitacji dziewczynka coraz lepiej funkcjonuje (rehabilitacja ruchowa, logopeda, terapia wzroku, terapia ręki czy w końcu terapia kranio – sakralna). Każdy dzień życia Mai to walka ze schorzeniami.
Pomóżmy w leczeniu i rehabilitacji Mai- razem możemy więcej!