U Adriana zdiagnozowano padaczkę i dystrofię mięśniową typu Duchenne’a tj. chorobę genetyczną, powodującą postępujący i nieodwracalny zanik mięśni.

Chłopiec jest pod opieką pięciu poradni: genetycznej, chorób mięśni, neurologicznej, kardiologicznej i rehabilitacyjnej. Rodzice chłopca posiadają niewielkie gospodarstwo rolne. Koszty związane z zakupami leków, dojazdami na konsultacje i rehabilitacje są wysokie i przekraczają możliwości finansowe rodziny.

Razem możemy mu pomóc!