Oliwier mimo licznych schorzeń jest dzieckiem pogodnym i ciekawym świata. Pozostaje pod stałą opieką lekarzy specjalistów w Warszawie. Chłopiec urodził się z rozszczepem kręgosłupa, otwartą przepuklinę oponowo- rdzeniową i wodogłowiem. U malca rozpoznano również zespół Arnolda Chiari tj.: przemieszczenie tyłomózgowia do kanału kręgowego, rozdwojenie rdzenia kręgowego i deformację kończyn dolnych. Oliwier jest pod opieką mamy, również osoby chorej, potrzebującej częstej konsultacji lekarskiej. Koszty sprzętu rehabilitacyjnego, leków i koniecznych dojazdów do lekarzy specjalistów, i na rehabilitacje przekraczają możliwości finansowe rodziny. Oliwier potrzebuje naszego wsparcia.
Pomóżmy w leczeniu i rehabilitacji chłopca – razem możemy więcej!