OLIWIER CZYMERSKI, urodził się 13 stycznia 2011. Pomimo licznych schorzeń jest dzieckiem pogodnym i ciekawym świata. Jest pod stałą opieką lekarzy specjalistów w Warszawie i Olsztynie. Chłopiec urodził się z rozszczepem kręgosłupa, otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. U Olka rozpoznano również zespół Arnolda Chari tj.: przemieszczenie tyłomózgowia do kanału kręgowego i deformację kończyn dolnych. Nie dawno to jest 21 grudnia 2020 zmarła jego mama, pod której opieką był chłopiec.

Teraz został z babcią, która pomagała w wychowaniu Oliwiera, ponieważ jego biologiczny ojciec nie interesuje się synem od chwili jego narodzin.

Koszty leczenia, sprzętu rehabilitacyjnego i dojazdów do szpitala i lekarzy specjalistów znacznie przekracza możliwości rodziny.

Pomóżmy w leczeniu i rehabilitacji chłopca – razem możemy więcej!