Ten młodzieniec to Paolo Noe. Mama wychowuje go samotnie, boryka się z wieloma problemami, w tym finansowymi, dlatego zwróciła się do Fundacji z prośbą o pomoc. Paolo zaczął chorować, gdy skończył 4 lata. Choruje na hiperkinetyczne zaburzenie zachowania, przewlekłe zapalenie ślinianek przyusznych. Chłopiec jest często hospitalizowany. Jest pod stałą opieką wielu poradni specjalistycznych: neurologicznej, laryngologicznej, immunologicznej, alergologicznej, hematologicznej, reumatologicznej, stomatologicznej, okulistycznej.
Aby Paolo mógł prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie oraz wśród rówieśników potrzeba wielu godzin zajęć integracyjnych i rehabilitacji.
Pomóżmy temu chłopakowi – razem możemy zdziałać cuda!!!