Po urodzeniu u Piotrka stwierdzono zespół Downa oraz zagrażającą życiu chłopca poważną wadę serca – wspólny kanał przedsionkowo – komorowy oraz niedomykalność zastawki mitralnej. Mając niespełna 4 miesiące Piotruś przeszedł operację na otwartym sercu w Akademii Medycznej w Warszawie. Podczas operacji doszło do niewydolności krążenia i zatrzymania akcji serca u dziecka, ale wszystko zakończyło się pomyślnie. Kolejną operację polegającą na plastyce zastawki mitralnej przeprowadzono ponownie w Akademii Medycznej w Warszawie na oddziale kardiologii wieku dziecięcego w październiku 2003 r., gdy Piotruś miał 3 lata. Operacja ta przebiegła tym razem bez większych problemów. Obecnie co pół roku Piotr musi tylko jeździć na badania kontrolne do szpitala w Warszawie.
Chłopiec pozostaje pod opieką dodatkowo kilku poradni specjalistycznych: neurologicznej, okulistycznej, dermatologicznej i poradni wad postawy. Największym obciążeniem finansowym dla samotnie wychowującej Piotrka mamy są zakupy leków, dojazdy do lekarzy specjalistów oraz wyjazdy na badania kontrolne do Warszawy czy dowożenie syna na cotygodniową rehabilitacje do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarnii.
Piotr to radosny i wrażliwy chłopak. Lubi spędzać czas na łonie natury i słuchać muzyki oraz oglądać swoje ulubionej programy telewizyjne.
Pomóżmy w leczeniu i rehabilitacji Piotra – razem możemy więcej!