Po urodzeniu u Piotrka stwierdzono zespół Downa oraz zagrażającą życiu chłopca poważną wadę serca.  Wspólny kanał przedsionkowo – komorowy oraz niedomykalność zastawki mitralnej. Mając niespełna 4 miesiące Piotruś przeszedł operację na otwartym sercu w Akademii Medycznej w Warszawie. Podczas operacji doszło do niewydolności krążenia i zatrzymania akcji serca u dziecka. Finalnie,  wszystko zakończyło się pomyślnie. Kolejną operację polegającą na plastyce zastawki mitralnej przeprowadzono ponownie w Akademii Medycznej w Warszawie na oddziale kardiologii wieku dziecięcego w październiku 2003 r., gdy Piotrek miał 3 lata. Operacja ta przebiegła tym razem bez większych problemów. Obecnie co pół roku Piotr musi tylko jeździć na badania kontrolne do szpitala w Warszawie.
Chłopak jest pod opieką dodatkowo kilku poradni specjalistycznych: neurologicznej, okulistycznej, dermatologicznej i poradni wad postawy.

Leczenie generuje wiele kosztów. Samotnie wychowującej  mamie Piotra, ciężko jest wszystko opłacić we własnym zakresie. Największym wyzwaniem są zakupy leków, dojazdy do lekarzy specjalistów oraz wyjazdy na badania kontrolne do Warszawy czy dowożenie syna na cotygodniową rehabilitacje do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarnii.
Piotr to radosny i wrażliwy chłopak. Lubi spędzać czas na łonie natury i słuchać muzyki oraz oglądać swoje ulubionej programy telewizyjne.
Pomóżmy w leczeniu i rehabilitacji Piotra – razem możemy więcej!