Rafał mieszka w Skarlinie, choruje na dziecięce porażenie mózgowe i porusza się na wózku. Od urodzenia jest leczony i rehabilitowany. Przeszedł kilka poważnych operacji nóg, stawu biodrowego i miednicy. Pomimo trudnego i długiego leczenia nie przerwał nauki, zdał maturę, a obecnie studiuje. Dzięki codziennej, ciężkiej pracy i ćwiczeniom, w które wkłada wiele wysiłku staje się bardziej samodzielny.

Koszty rehabilitacji i turnusów są bardzo wysokie, a intensywna rehabilitacja jest niezbędna do codziennego funkcjonowania. Nie można  zaprzepaścić  tego, co z wielkim trudem przez lata wspólnie wypracowaliśmy. Dziękujemy za pomoc  w zbieraniu środków na  leczenie i rehabilitację. 

Rafał Kłosowski z rodzicami

Wspólnie możemy pomóc Rafałowi!