Sebastian urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową na odcinku lędźwiowo- piersiowym. Porusza się na wózku. Poza tym cierpi na wodogłowie wrodzone, brak prawej nerki, jest cewnikowany. Do tej pory rodzice radzili sobie finansowo z dowożeniem Sebastiana na rehabilitacje, do poradni specjalistycznych w Olsztynie, z opłacaniem turnusów rehabilitacyjnych. Jednak rosnące ciągle koszty rehabilitacji, leków, dojazdów zmusiły rodziców do zwrócenia się o pomoc.

Wspólnie możemy zrobić więcej!