Staś choruje na skoliozę idiopadyczną, ma stwierdzoną padaczkę miokloniczną, zaburzenia rozwoju i zaburzenia sensoryczne.
Rodzice z chłopcem uczestniczą w wielu zajęciach, aby zniwelować część zaburzeń. Staś potrzebuje wielu godzi systematycznej rehabilitacji: manualnej i sensorycznej.
Pomóżmy wspólnie chłopcu, aby mógł samodzielnie funkcjonować w otaczającym go społeczeństwie.

Razem mamy moc!!!