Ten młody mężczyzna do Zbyszek. Jest Uczniem czwartej klasy i świetnym pływakiem.
Niestety kiedy chłopiec miał cztery lata zdiagnozowano u niego Asperger’a. Jego Mama zadbała o rehabilitację syna, który uczęszcza m.in. na socjoterapię, Trening Umiejętności Społecznych, Biofeedback, Terapię Integracji Sensorycznej. To wszystko jednak pochłania ogromną część budżetu, za który jest odpowiedzialna samotnie wychowująca Mama. Możemy pomóc Zbyszkowi!

Razem możemy więcej!