Zosia to młodsza siostra Stasia, który też jest naszym podopiecznym.  Dziewczynka  urodziła się z obustronnym niedosłuchem zmysłowo – ruchowym. W związku z wadą słuchu dziewczynka potrzebuje aparatów słuchowych. Musi mieć je jak najszybciej, aby jej mowa mogła się rozwijać na poziomie rówieśników.

Obecnie jest rehabilitowana u specjalistów w Olsztynie i Nidzicy. Dziewczynka ma również wzmożone napięcie mięśniowe.

Największym wydatkiem rodziców Zosi jest zakup dwóch aparatów słuchowych oraz wydatki związane z wyjazdami na rehabilitację, do lekarzy oraz do protetyka słuchu.

Razem możemy pomóc!