Słowami Zosi:

Środki zebrane w ramach 1% wykorzystywane są na pokrycie kosztów rehabilitacji i sprzętu ortopedycznego (aktywny wózek inwalidzki).  W przestrzeni miejskiej poruszam się na wózku inwalidzkim, w znanych mi niewielkich przestrzeniach poruszam się przy trójnogich kulach.
We wrześniu rozpocznę naukę w klasie maturalnej II Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie. Uczę się w klasie z rozszerzonym programem z języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz biologii. Po zakończeniu nauki w szkole planuję rozpocząć studia w zakresie zarządzania międzynarodowymi problemami społecznymi na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie lub zarządzania kreatywnego w Poznaniu. Poza nauką zajmuję się realizacją różnorodnych projektów społecznych. Od kwietnia 2018 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Olsztyn 2.0. W ramach działalności w Stowarzyszeniu współrealizowałam między innymi międzynarodowy projekt „USE-IT Olsztyn”, skierowaną do studentów i licealistów konferencję „Studenckie Dni Innowacji”, tworzoną we współpracy z Students Change Makers Warsaw.

W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowałam własny projekt społeczny „Be YOUnique” w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Od września 2019 jako Mentorka olimpiady wspieram licealistów i studentów z całej Polski w realizacji ich pierwszych inicjatyw. 
Mimo niepełnosprawności ruchowej staram się prowadzić aktywny tryb życia. Od 2018 roku uczestniczę w obozach wspinaczkowych na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej organizowanych przez Fundację Ducha z Torunia.

Razem możemy ją wesprzeć  Zosię i jej rodziców w zmaganiach o  jej samodzielność!