Instrukcja wypełniania PIT-OP

Jestem emerytem/rencistą i chcę przekazać 1% z mojego podatku Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”

Kto może wypełnić PIT-OP i przekazać 1% podatku wybranej OPP

Pamiętaj, że tracisz możliwość przekazania 1% swojego podatku wybranej OPP,
jeżeli Twoje zeznanie podatkowe składa organ rentowny!

Jakie dane należy podać

* Możesz wyrazić zgodę na przekazanie informacji o Tobie jako darczyńcy 1% podatku OPP.

Jak złożyć PIT OP

* Jeśli zdecydujesz się złożyć PIT-OP elektronicznie, pamiętaj, że możesz podpisać tą informację kwotą przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2020, podpisem kwalifikowany lub profilem zaufanym.