Pomagam dzieciom

Wpłata od każdego z nas wspólnie tworzy ogromną poMOC.

Wybieram kwotę
Chcę pomóc
podopieczna Amelka Ziemnicka

Mleko dla Amelki na wagę życia!

pozostało do końca zbiórki