Pomagam dzieciom

Wpłata od każdego z nas wspólnie tworzy ogromną poMOC.

Wybieram kwotę
Chcę pomóc

Bursa nr 1 w Olsztynie – serce na nakrętki

pozostało do końca zbiórki