W ciągu pierwszych 12 miesięcy po urodzeniu chłopiec rozwijał się niezwykle szybko. Mając 6 miesięcy sam siadał, w wieku 8 raczkował, a mając rok zaczął chodzić. Nagle rozwój Adriana się zatrzymał, wręcz zaczął się uwsteczniać.

Stwierdzono u niego całościowe zaburzenie rozwoju charakterystycznego dla autyzmu. Pojawiły się również somatyczne zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Chłopiec wymaga stałej opieki specjalistów i rodziców.