Konrad urodził się w 2007r, trzy lata później stwierdzono u niego całościowe zaburzenia rozwojowe- autyzm dziecięcy. Konrad jest pod opieką poradni pedagogicznej i psychologicznej. Niezbędna okazała się też integracja sensoryczna, która niestety nie jest refundowana i jej koszt ponoszą w całości rodzice. Rehabilitacje, dojazdy do lekarzy specjalistów, leki…zbyt duże obciążenie finansowe dla 4- osobowej rodziny, która utrzymuje się z pracy taty Konrada.