Ta młoda dama to Agatka. Dziewczynka choruje na autyzm wczesnodziecięcy. Dziecko, do momentu rozpoczętej intensywnej rehabilitacji, żyło „w swoim świecie” – nic nie rozumiała co się do niej mówi, nie komunikowała swoich potrzeb, nie wskazywała palcem. Mama w październiku 2018 roku podjęła intensywną, indywidualną rehabilitację córeczki, która dała zaskakująco pozytywne rezultaty. Agatka zrobiła duże postępy, mama wozi córeczkę na indywidualne i grupowe zajęcia Integracji Sensorycznej, co znacznie obciąża budżet domowy. Mama samotnie wychowuje dziecko, pobiera pomoc z MOPS-u.
Będąc na badaniu w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku została postawiona teza, że wczesna diagnoza i bardzo intensywna terapia (ok. 30 godzin tygodniowo) dają duże szanse na to, że dziecko będzie „w miarę normalnie” funkcjonować w społeczeństwie.
Agatka w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka ma zajęcia z logopedą, rehabilitantem, terapeutą integracji sensorycznej oraz psychologiem. Jednak w sumie godzin jest zbyt mało, mama prywatnie jeździ z dzieckiem na zajęcia SI, stosuje w domu terapię „metodą krakowską”. Wszystko jest jednak bardzo kosztowne.
Pomóżmy Agatce w rehabilitacji, aby mogła zaadoptować się w otaczającym świecie.
Razem mamy MOC!!!