Amelka, to pogodna, rezolutna dziewczynka. Niestety od samego porodu bardzo schorowana.  Przewieziono ją do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.  Lekarze zdiagnozowali u Amelki  niewydolność oddechową, wrodzone zapalenie płuc, podwojenie UKM nerki, odpływy pęcherzowo – moczowe II stopnia.

Dziewczynka jest rehabilitowana od 6 – miesiąca życia. Amelia była wielokrotnie hospitalizowane z powodu zakażeń układu moczowego, zapalenia nerek, zapalenia krtani, zapalenia płuc.
W sierpniu 2016r diagnozowana z powodu opóźnienia rozwoju psycho – ruchowego – wykazano wadę mózgowia, między innymi pod postacią torbieli pajenczynówki, torbieli szyszynki.
Dodatkowo dziecko ma wadę układu moczowego, wadę serca, nadczynność tarczycy, zez zbieżny, wadę stóp.
Amelia była wielokrotnie konsultowana, między innymi w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie stwierdzono, że nie wymaga operacji neurochirurgicznej, natomiast wymaga ciągłej, codziennej rehabilitacji oraz opieki wielu Poradni: neurologicznej, nefrologicznej, kardiologicznej, endokrynologicznej.
Dziecko wymaga aktywnego wsparcia w rozwoju ruchowym – rehabilitacja, aktywnego wsparcia w rozwoju mowy – logopeda.
Dużym problemem dla Rodziców jest niewystarczająca rehabilitacja w ramach NFZ oraz sprawne przewożenie dziewczynki do Poradni Specjalistycznych.

Aby Amelia mogła, jak inne dzieci, cieszyć się z otaczającego Ją świata, należy dziecko usprawniać. Potrzebna jest liczna rehabilitacja. Codzienne zabiegi, rehabilitacja, które pozostają w gestii Rodziców, stanowią bardzo duży wydatek.

Pomóżmy Amelii w rehabilitacji – razem możemy więcej!!!