Po kilku latach wizyt Uli w różnych poradniach specjalistycznych, ostatecznie w Poradni Autyzmu w Ostrołęce została postawiona diagnoza, potwierdzona również przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. U Ula zdiagnozowano autyzm. Dziewczynka jest uczennicą w Zespole Edukacyjno – Terapeutycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Szczytnie.

Placówka zapewnia dziewczynce oprócz kształcenia zintegrowanego, terapię logopedyczną, SI i pedagogiczną. Są to jednak krótkie zajęcia raz w tygodniu. Ula pozostaje również pod opieką Ośrodka Diagnostyczno – Rehabilitacyjnego ALEK w Ostrołęce, gdzie uczęszcza na dodatkowe zajęcia psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne i ćwiczenia ruchowe z fizjoterapeutą.
Ula jest pogodnym dzieckiem, z dużą potrzebą ruchu. Chętnie współpracuje z terapeutami na zajęciach, jednak aby efekty terapii były widoczne potrzebuje dodatkowych wizyt oraz odpowiedniego sprzętu do prowadzenia rehabilitacji domowej.

Dzięki opiece specjalistów i dodatkowej pracy w domu, Ula stała się bardziej otwarta na otoczenie. Reaguje na swoje imię, rozumie coraz więcej, wykonuje proste polecenia, lubi śpiewać. Mimo tych postępów nadal ma problem z komunikowaniem się – sama nie chce mówić.
Pomóżmy w leczeniu i rehabilitacji Uli – razem możemy więcej!