U Bartosza wykryto nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej żuchwy. Obecnie jest po III kolejnym cyklu chemioterapii. Bardzo dzielnie znosi zabiegi. Jest pogodny i pełen optymizmu. Jego choroba wiąże się z koniecznością przyjmowania wielu leków.

Bartosz pozostaje pod stałą opieką Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, co wiąże się z częstymi wyjazdami. Chłopiec trafia do Kliniki dwa razy w miesiącu. Ze względu na chorobę rozpocznie nauczanie indywidualne. Bartosz ma siedmioro rodzeństwa, w tym trójkę w wieku szkolnym. Ze względu na skromne warunki finansowe rodziny prosimy o pomoc w kosztach leczenia.

Mamy moc by mu pomóc!