Szymon urodził się zdrowy. Rozwijał się prawidłowo. Problemy zaczęły się w wieku 2,5 roku. Wówczas nastąpił regres rozwoju i mowy. Zdiagnozowano u niego zaburzenia integracji sensorycznej, słabe napięcie mięśniowe, a ostatecznie autyzm wczesnodziecięcy. Jest pod stała opieką poradni neurologicznej, psychiatrycznej, rehabilitacyjnej. Chłopiec wymaga intensywnej terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, terapii integracji sensorycznej i innych zajęć wspierających jego rozwój.

Dodatkowo Szymon jest na diecie bezglutenowej, bezmlecznej i bezcukrowej. Na stałe przyjmuje leki i zalecane przez specjalistów suplementy.

Miesięczne wydatki związane z finasowaniem terapii, rehabilitacji, zakupem leków, badaniami, dojazdami do specjalistów i stosowaniem diety znacznie ociąża domowy budżet. Miesięczny koszt przekracza 1000 zł.

Szymon jest wesołym i energicznym chłopcem wymagającym stałej opieki.