Iza urodziła się 16 maja 2007 roku, jest pogodną i uśmiechniętą dziewczynką. Dziewczynka jest upośledzona w stopniu głębokim, stwierdzono u niej niedowład kończynowy oraz padaczkę objawową.

Dziewczynka nie chodzi samodzielnie, porusza się tylko z pomocą opiekuna. Jest objęta kształceniem w ramach zajęć indywidualnych, które ze względu na jej stan zdrowia prowadzone są w domu.

Razem możemy jej pomóc!