Kuba urodził się zdrowy. Po pewnym czasie rodzice zaobserwowali u niego brak zainteresowania otoczeniem, brak reagowania na głos bliskich osób oraz nadwrażliwość na dotyk.

Po badaniach w listopadzie 2015 r. u chłopca zdiagnozowano autyzm wczesnodziecięcy. Od tego czasu rodzice Kubusia podjęli szereg działań o jego zdrowie i większą samodzielność. Chłopiec pozostaje pod opieką wielu poradni i lekarzy specjalistów w Olsztynie, Gdańsku i w Warszawie.

Kuba wymaga stałej pomocy logopedycznej, psychologicznej oraz terapii integracji sensorycznej. Pojawiały się pierwsze efekty działań terapeutycznych. Chłopiec nawiązuje kontakt wzrokowy, zaczyna ponownie bawić się zabawkami, reaguje na głos mamy Postępy te motywują rodziców do dalszych działań w rehabilitacji syna.

Miesięczne wydatki związane ze sfinansowaniem terapii logopedycznej, zakupem leków, badaniami i dojazdami do specjalistów znacznie obciążają domowy budżet.

Pomóżmy w leczeniu i rehabilitacji Kuby – razem możemy więcej!