Joasia urodziła się z zespołem Downa oraz wadą serca – wspólny kanał przedsionkowo komorowy. W sierpniu 2009 r. mając zaledwie kilka miesięcy dziewczynka przeszła poważną operację zamknięcia dużego ubytku przegrody międzykomorowej, po której nastąpiły powikłania. Doszło u niej do niewydolności krążeniowo oddechowej. Kolejną oparację dziewczynka przeszła w połowie 2012 r. w CZD w Warszawie na Oddziale Kardiologii.

Po wykonanych operacjach pozostaje pod stałą kontrolą poradni kardiologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie oraz Klinice Kardiologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Musi przyjmować na stałe leki związane z jej wadą serca. Ponadto u dziewczynki zdiagnozowano pod koniec 2013 r. idiopatyczne zestarzałe zwichnięcie prawego stawu biodrowego. Po wykonaniu dodatkowych badań USG i RTG na oddziale ortopedycznym w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie potwierdzono wcześniejszą diagnozę. Joasia została w 2014 r. skierowana do leczenia operacyjnego prawego stawu biodrowego w Szpitalu Specjalistycznym w Otwocku.

Pomimo swego wieku dziewczynka nie mówi, jeśli już – to są to pojedyńcze słowa. Potrzebuje rehabilitacji logopedycznej, aby usprawnić jej aparat mowy i aby w przyszłości mogła swobodnie porozumiewać się z rodzicami i otoczeniem.

Niepełnosprawność Asi nie przeszkadza jej jednak w codziennych czynnościach – uwielbia słuchać muzyki, poruszać się w jej rytm, ogromne zainteresowanie wzbudza u niej również komputer. Jest pogodną dziewczynką, doskonale rozumie to co się do niej mówi, jednak sama jeszcze nie potrafi odpowiedzieć.

Niestety dziewczynka ciągle czeka na wyznaczenie terminu operacji w Klinice w Otwocku. W dalszym ciągu ma problemy w porozumiewaniu się – nie mówi i nadal jest pampersowana. Jej stan zdrowia nie poprawia się, przyjmuje leki nasercowe, ma problemy ortopedycze ,często traci równowagę
Mimo to jest pogodnym dzieckiem, uwielbia muzykę bajki i filmy muzyczne.

Pomóżmy Joasi w jej leczeniu i rehabilitacji – razem możemy zrobic więcej !