Karol w wyniku niedotlenienia od 3-go miesiąca życia cierpi na wzmożone napięcie mięśniowe. W wieku trzech lat stwierdzono u niego nadpobudliwość psychoruchową i cechy autyzmu, a co za tym idzie bardzo opóźniony rozwój psychomotoryczny. W zwykłych czynnościach wymaga pomocy drugiej osoby, poza tym mówi tylko pojedyncze słowa i mało zrozumiałe zdania.

W trosce o przyszłość Karola rodzice pragną pogłębić diagnostykę jego choroby w celu skuteczniejszego leczenia. To wymaga dość znacznych nakładów finansowych, które przekraczają możliwości rodziny.

Razem możemy mu pomóc!