Maciek to pogodny i bardzo spokojny chłopiec. Od 3 roku życia u dziecka zdiagnozowano Zespół Aspergera.
Od czasu przedszkola do chwili obecnej jest objęty różnego rodzaju zajęciami rehabilitacyjnymi: logopedą, pedagogiem, psychologiem oraz uczęszcza na zajęcia z sensorycznym wspomaganiem.
Rodzice dokładają wszelkich starań, aby dziecko było jak najwiecej rehabilitowane, ale wiąże się to z dużymi kosztami. Jest to
Aby Maciek mógł się prawidłowo rozwijać i pokonywać trudności życia codziennego, potrzeba wiele godzin rehabilitacji.

Pomóżmy Maćkowi, razem możemy zdziałać cuda!!!