Olaf urodził się 5 października 2007 roku. Chłopiec boryka się z wieloma problemami; jest pod opieką poradni neurologicznej, rehabilitacyjnej, logopedycznej i psychologicznej. Stwierdzono u chłopca zaburzony stan neurorozwojowy i małogłowie. Olaf w trzecim miesiącu życia został skierowany do poradni okulistycznej ze względu na oczopląs. Po badaniu skierowany został do szpitala w Olsztynie na oddział okulistyczny, gdzie po raz pierwszy zdiagnozowano wrodzoną wadę wzroku, oraz wysłano Olafa na bardziej wnikliwe badania. W chwili obecnej chłopiec jest pod opieką okulisty prof. Marka Prosta, ze względu na nietypową wadę wzroku. Sytuacja rodziny jest trudna, mama samotnie wychowuje Olafa i jego brata, dlatego zwróciła się o pomoc do fundacji.