Olaf urodził się z ciężkiej zamartwicy okołoporodowej z jednym punktem Apgar, stwierdzono u niego porażenie mózgowe czterokończynowe. Lekarze od razu poinformowali rodziców o trudach związanych z rozwojem i leczeniem dziecka.
Obecnie Olaf dalej pomimo swego wieku nie porusza się samodzielnie i nie mówi. Stosowane do tej pory rehabilitacje, nie przynosiły żadnych efektów. Rodzice rozpoczęli nową terapię, a z nią pojawiło się światełko w tunelu. Chłopiec wymaga systematycznej usprawniającej rehabilitacji oraz konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu ortopedycznego. Niestety koszty leczenia Olafa są bardzo duże i przekraczają możliwości finansowe rodziny. Chłopiec uczęszcza na zajęcia indywidualne do szkoły specjalnej, chętnie współpracuje podczas zajęć rehabilitacyjnych. Olaf jest pogodnym dzieckiem, chętnie przebywa w towarzystwie swoich rówieśników.
Pomóżmy w leczeniu i rehabilitacji Olafa – razem możemy więcej!