Oskar urodził się zdrowy i w pełni sprawny. W wieku trzech lat zaczął tracić słuch. Mimo przeprowadzenia wielu badań nie udało się ustalić przyczyny schorzenia. W roku 2006 Oskarowi został wszczepiony implant ślimakowy w lewe ucho. Pomimo tego, że implant użytkuje już szósty rok, to jego mowa nie rozwinęła się. Oskar uczy się języka migowego i nim się posługuje częściej. Potrzebuje pomocy przede wszystkim w komunikacji, ponieważ nie mówi i jeszcze słabo miga. Dodatkowe środki są potrzebne na utrzymanie implantu i dojazdy do lekarzy specjalistów. Pozostaje pod stałą opieką Międzynarodowego Centrum Mowy i Słuchu w Kajetanach, a także Akademii Medycznej w Białymstoku. Oskar wraz z trójką rodzeństwa, starszym bratem Igorem i dwiema młodszymi siostrami, Amelią i Mają. Mama samotnie wychowuje całe rodzeństwo.

Razem możemy mu pomóc!