Przedstawiamy wam Alicję. U dziewczynki stwierdzono obustronny niedosłuch. Z konsekwencjami schorzenia boryka się od urodzenia. W związku z niepełnosprawnością, Ala wymaga przede wszystkim zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze. Co więcej, korzystania z licznych usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Od 2013 roku Alicja uczestniczy w Programie wczesnego wspomagania rozwoju, który jest realizowany w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie. Regularnie chodzi na zajęcia terapii logopedycznej i pedagogicznej zapewnianych przez tę poradnię. Rodzice biorą aktywny udział w procesie terapeutycznym.

Wspólnie możemy pomóc Alicji!