Przedstawiamy wam Juliana, który dołączył do grona naszych podopiecznych. Ten sympatyczny jedynak cierpi na epilepsję i w nocy ma liczne ataki padaczki. Julek też nie mówi.  Diagnoza nie jest potwierdzona i jednoznaczna, jednakże lekarze podejrzewają Zespół Landaua-Kleffnera ze względu na całkowitą afazję, która pojawiła się w październiku 2020 roku. Julek dostaje leki przeciwpadaczkowe i kroplówki ze sterydem. Julek jest częsty pacjentem na Oddziale Neurologii w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Pojawiła się propozycja wszczepienia lub zakupienia zewnętrznego elektrostymulatora nerwu błędnego, który mógłby pomóc w leczeniu Julka.Koszt takiego urządzenia to ok. 30 000 zł. Koszty związane z dojazdami i wizytami u specjalistów też generują duże koszty (ok. 600 zł w skali miesiąca).

Gdy Julek zacznie mówić konieczne będą wizyty u logopedy i nieurologopedy i dalsze leczenie neurologiczne.

Wesprzyjmy Juliana i jego rodziców w ich walce o zdrowie i samodzielność chłopca.

Masz moc! Pomóż Julkowi!